За нас

Ние сме производители на свежо месо от собствени ферми.

Ние сме компания , в която работят  много млади и квалифицирани служители. Високоефективна организация на работния процес и дух на колегиалност и толерантност в екипа.

Не решаваме проблеми.

Целта ни е да покажем, че в България може да се работи с коректно отношение към вътрешните клиенти и да предложим не анонимен продукт на външните клиенти.

Коректност и високи стандарти към крайните ни клиенти.

Да покажем , че може да се  работи по нови стандарти  и , че това е пътя към висококачественият продукт.


Ферма Любен Каравелово

Фуражен завод и администрация Дъбовик

Ферма Къпиново

 

Историята започва през 2009 г, когато д-р Петер Ирганг основава АГРО СИП с идеята да пренесе най-доброто от световния опит на едно от най-подходящите  места за модерна свинеферма със затворен цикъл – Добруджа. През 2010 г. е изграден фуражният завод, в който днес се произвежда най-чистата храна от добруджанско зърно.

Затворения цикъл , отличните условия и вниманието при отглеждане на нашите животни отличават всички звена на нашето производство:

  • модерните ферми за свине-майки и малки прасенца в с. Къпиново
  • фуражният завод и новите ферми за угоени прасета в с. Дъбовик
  • съвремената кланица и фирмения магазин за месо в с. Сенокос

Вярваме, че високото качество изисква високи стандарти.