Как работим

Agro SIP е българска компания, утвърдена на пазара на свинско месо, която работи на принципа на вертикално интегрирана верига за доставки. Нашата производствена верига включва снабдяване с висококачествени местни суровини, собствено производство на фуражи, отглеждане на прасета, клане и преработка на месо и дистрибуция на продукти. Това ни дава възможност да гарантираме на българските потребители най-високите стандарти за качество на нашата продукция.