Отдадени на качеството

За да произвеждаме висококачествено свинско месо, е нужно да са налице няколко важни условия:

 1. Добра генетика на животните с отлични качества на месото (добър баланс мазно/постно месо, с добро съдържание на междумускулна мазнина)
 2. Висок здравен статус на животните и мерки за биосигурност на всички етапи от производството, за да се предотвратят огнища на болести и използването на антибиотици
 3. Висококачествен фураж без примеси, замърсители и микотоксини, акуратно дозиран според нуждите на свинете на всеки етап от производството.
 4. Достатъчно площ и високо качеството на условията за отглеждане на животните - въздух, вода и висококвалифицирани и обучени хора, които работят с животните
 5. Късо разстояние до кланицата и минимален стрес за животните при клането; висок хигиенен статус при всички процедури

За да изпълни всички тези изисквания, Agro SIP:

 • Купува от Дания майки и нерези с най-високия здравен статус (spf-red), без никакви налични болести. Закупеният осеменителен материал и нерези , внасяме във фермата след строга карантинна процедура.
 • За да запазим този здравен статус, следваме много строги процедури за биосигурност за всичко, което влиза във фермата. Също така всеки служител, който влиза във фермата, трябва да премине през специална пропускателна процедура.
 • Всяка постъпила във фуражния завод партида със суровини бива анализирана за хранително съдържание, примеси, замърсяване с микотоксини и други агенти в съответствие с актуалните законови изисквания. Всяка партида фураж, която напуска фуражния завод, също се подлага на анализир, за да се гарантира, че животните ще получават подходящите хранителни вещества в съответствие с техните нужди.
 • Изискванията за пространство за животните са увеличени с 10-15 % в сравнение с актуалните европейски стандарти. Водата и въздухът се наблюдават редовно чрез специфични анализи в съответствие с европейските стандарти.
  Служителите ни преминават програма за обучение преди да започнат работа при нас. Освен това осигуряваме непрекъснато обучение на всички служители в съответствие с нашите вътрешни стандарти за качество.
 • Прасетата се транспортират с модерни камиони до нашата кланица на растояние само 25 км. Краткото време за изчакване и бързият процес на клане имат за цел да предотвратят стреса на животните, а също и бързота охлаждане на месото гарантирант най добри хигиенни стандарти.

Постоянните анализи на критичните контролни точки по цялата производствена верига се гарантират от нашата система HACCP и чрез използването на вътрешна и външна лаборатория.

Всички суровини и фуражи, предназначени за доставка в нашите ферми, се анализират в собствената ни лаборатория в Дъбовик.

Проби от животни, вода и фуражи се анализират редовно във външни сертифицирани лаборатории.